PRESSEMELDING

28.11.2005  
Norges første pasientforening for hundeeiere

Nå dannes Norges første pasientforening for eiere av hunder med slitasjegikt. Pasientforeningen Hundegikt skal være et nasjonalt forum for sykdommen som rammer omtrent en femtedel av alle hunder.

Foreningens største oppgave vil bli å spre mer kunnskap rundt hundeartrose.
- Norske hundeeiere kan for lite om slitasjegikt og forkalkningssykdommer, samt hvordan disse tilstandene skal behandles. Derfor vet de ikke hva de skal gjøre når hunden blir halt og stiv, sier Mona Mikaelsson Törnblom, som blir leder av pasientforeningen Hundegikt.

Slitasjegikt, eller artrose, kan ramme alle hunder uansett rase. Akkurat som hos mennesker, bryter sykdommen ned brusken i leddene og forårsaker stivhet og smerte lenge før hunden blir gammel.

Artrose opptrer ofte i samband med vekstrelaterte og arvelige sykdommer, som for eksempel hofteledds- og albuleddsdysplasi. Slitasjegikt rammer også mange brukshunder, som jakt- og trekkhunder. Årsaken til artroseutvikling på disse hundene er at de er mer utsatt for skader i og omkring leddene sine. Slitasjegikt kan også forårsakes av betydelig overvekt og mangel på regelmessig mosjon hos hunden. Det er i dag et faktum at svært mange hunder lider av at de er overvektige.

Unødvendig avliving
Mangelen på kunnskap fører til at  en del hundeeiere velger å avlive sine artroserammede hunder, i stedet for å gi dem behandling og et relativt smertefritt og verdig liv.
- I dag finnes mange flere metoder, og betraktelig bedre kunnskap om behandling og rehabilitering enn for bare få år siden. Pasientforeningen blir en god kanal for å spre informasjon om disse behandlingsmetodene, sier Mona Mikaelsson Törnblom.

Ledende veterinærer positive
Foreningen har allerede innledet et samarbeid med Nordisk Veterinærortopedisk Selskap, NOVOS, som er et samarbeid mellom veterinærkirurgiske eksperter i Norden.

- Vi er positive, og besvarer gjerne spørsmål fra medlemmene via foreningens hjemmeside, www.hundegikt.no. For oss veterinærer er det fint å kunne anbefale hundeeierne et forum for informasjon, sier veterinær og kirurg Morten Devor, ved Norges Veterinærhøgskole i Oslo.

Pasientforeningen startet i Sverige for drøyt ett og et halvt år siden, og har i dag 1500 medlemmer. Hver uke siden oppstarten har foreningen fått inn spørsmål fra nordmenn og dansker som vil vite mer om hunder og artrose. Derfor ekspanderer nå Europas første pasientforening for hundeeiere over landegrensene, og etablerer seg også i Norge og Danmark.

FAKTA

 Det finnes i dag 350 000 – 400 000 hunder i Norge
 Hver femte hund rammes av slitasjegikt eller artrose,
dvs at 70 – 80 000 hunder her i landet er rammet
 Ingen hunderaser er mer rammet av slitasjegikt enn andre
 Slitasjegikt er en sykdom som bryter ned brusken i leddene
 Slitasjegikt forårsaker stivhet og smerte lenge før hunden blir gammel
 En hund med slitasjegikt vil få problemer med dagligdagse bevegelser som for
eksempel å hoppe inn i bilen,  blir generelt svært stive, får smerter og er ikke så glade lengre. Selv kortere turer kan være et problem.
 Slitasjegikt hos hunder er ikke bare først og fremst et aldersrelatert fenomen, som hos mennesker. Artrosen opptrer ofte hos hunder i følgende kategorier:
a) Hos hunder med arvelige sykdommer som  for eksempel hofteleddsdysplasi, albueleddsdysplasi eller bruskløsning.
b) Hos aktive hunder, som jakthunder og trekkhunder. Disse hundene er mer utsatt for skader i ledd og omkringliggende vev, leddbånd og sener, noe som kan fremskynde artroseutviklingen.
c) Hos overvektige hunder som får lite og uregelmessig mosjon.
 Slitasjegikt er i seg selv ikke arvelig. Det er alltid en årsak til artrose.


For mer informasjon
Foreningens hjemmeside finner du på www.hundegikt.no
Leder: Mona Mikaelsson Törnblom, telefon 00 46 269 88 93
Ekspert: Lotta Gustavsson, dyrepleier,  Norges veterinærhøgskole i Oslo
Ekspert: Morten Devor, veterinær og kirurg, Norges veterinærhøgskole i Oslo

Tips en vennTips en venn