Nordens første pasientforening for hundeeiere


Nordens første pasientforening for hundeeiere med artroserammede hunder er grunnlagt. Pasientforeningen Hundeartrose skal være et forum for informasjons- og erfaringsutveksling om leddsykdommen som rammer ca. en femtedel av alle hunder..


Bak Pasientforeningen Hundeartrose står det en gjeng entusiastiske hundeeiere. Artrose kan ramme alle hunder uavhengig av rase. I likhet med hos mennesker, bryter sykdommen ned brusken i leddene og kan forårsake stølhet og smerte allerede mens hunden er relativt ung. Sykdommen er delvis arvelig, men kan påskyndes ved mangel på mosjon og feilaktig kosthold.
Foreningens viktigste oppgave blir å bøte på den store uvitenheten rundt hundeartrose.
- Hundeeiere kan for lite om artrose og hvordan den behandles. Derfor vet vi ikke hva vi skal gjøre når hunden begynner å halte og blir støl, sier Mona Mikaelsson Törnblom, nyvalgt ordfører i Pasientforeningen Hundeartrose. Foreningen har allerede innledet et nært samarbeid med eksperter på hundeartrose og smådyrsortopedi.
 
Seminarer og erfaringsutveksling
- Vi planlegger å tilby våre medlemmer foredrag og seminarer, i tillegg til nyheter, tips og mulighet til å stille spørsmål om lindring og behandling av artrose via vår hjemmeside www.hundartros.se, som vi lanserer i slutten av april, sier Mona Mikaelsson Törnblom.
En av Pasientforeningens viktigste roller er å fungere som en plattform for erfaringsutveksling mellom hundeeiere, blant annet gjennom et diskusjonsforum på hjemmesiden.
- Hundeeiere som ikke er bevandret innenfor veterinærmedisin trenger råd og tips på et vanlig og begripelig språk, sier Milla Hedman, viseordfører i pasientforeningen.

Hunder avlives unødvendig

Nettopp mangel på kunnskap fører blant annet til at mange hundeeiere velger å avlive sine artroserammede hunder, i stedet for å gi dem behandling som kan gi et relativt smertefritt og verdig liv.
- I dag finnes det mange flere metoder og større kunnskap om behandling og rehabilitering enn for bare noen år siden. Pasientforeningen blir en god plattform for formidling av informasjon om disse behandlingsmetodene, sier Mona Mikaelsson Törnblom. Hun utdanner hundeinstruktører i fordypning rasekunnskap og lærer opp nybakte hundeeiere.

Dyreeieren må gi behandling selv

Sune Jerre, en av Sveriges fremste veterinærortopeder, er svært positiv til Pasientforeningen.
- Hundeeiere kan gå direkte til foreningens hjemmeside så snart de har fått stilt diagnose, og på en enkel måte få informasjon og ekspertise i stedet for å lete på flere nettsteder. For oss veterinærer er det fint å kunne tipse hundeeieren om et forum hvor man finner informasjon.
Sune Jerre understreker at en effektiv behandling mot hundeartrose innebærer et samspill mellom veterinær, fysioterapeut og hundeeier.
- Veterinæren gir råd og innledende behandling. Størsteparten av behandlingen må imidlertid dyreeieren selv sørge for. Pasientforeningen kan være til utmerket hjelp i den forbindelse, sier Sune Jerre.


På bildet, fra venstre:
Lena Sandén, sekretær
Mona Mikaelsson Törnblom, ordfører
Eva Sjölinder-Hansson, kasserer
Milla Hedman, viseordfører

Styremedlemmer som ikke var til stede:
Aina Moe, styremedlem
Sandra Johansson, styremedlem
Helene Lundgren, styremedlem
Marie Söderström-Lundberg, varamedlem

Fotograf:
Mats Udde Jonsson

Tips en vennTips en venn