Vad vet ni om Previcox?
23.08.2016
Veckans fråga

Fråga:
Vad vet ni om Previcox?
Jag har hört av en veterinär att Previcox ska vara skonsammare mot magen än Rimadyl och Metacam. Att den inte påverkar cox-1 så mycket men lika effektiv mot cox-2.
Vore tacksam för mer info.
Hälsningar Jessica

Svar:
Previcox tillhör en ny generation av smärt- och inflammationshämmande preparat. Doseringen är enkel då man ger det en gång/dag och doseringsbredden är stor. Det är också korrekt att hävda att preparaten i mindre gard ska påverka prostaglandiner som är viktiga i t.ex. magslemhinnan och njurgenomblödningen och därmed åtminstone i teorin minska risken för biverkningar som magsår och njurpåverkan vid redan nedsatt njurfunktion. Tillverkarna hävdar att det ska vara mer terapeutiskt effektivt än de övriga preparat du angav. De vetenskapliga bevisen för detta påstående övertygar dock inte. Man har sett att olika preparat påverkar olika individer olika mycket vilket bl.a. beror på förmågan att metabolisera just den substansen. Därför kan det vara en god idé att helt enkelt prova sig fram till vilket som fungerar bäst för just din hund.
Fredrik Danielsson
Leg.vet., MScVM, Spec. komp. HKS
Specialist i Kirurgi hos Hund & Katt
Dipl. ECVS


Tips en venn